"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
  • 2ο  Θέμα: Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού.
Εξετάστηκε η αίτηση της συναδέλφισσας Τσιλίδου Ελισάβετ, με την οποία ζητούσε, επί της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, να προσμετρηθούν επιπλέον μόρια για προγράμματα επιμόρφωσης που είχε παρακολουθήσει. Το ΠΥΣΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κατά πλειοψηφία, έκανε δεκτό το αίτημα της συναδέλφισσας και αποφάσισε την ανάρτηση νέου αξιολογικού πίνακα.
  • 3ο Θέμα: Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς
Έγιναν δεκτές  οι αιτήσεις για  αμοιβαία μετάθεση μεταξύ των συναδελφισσών Μήσσιου Ελένης ΠΕ70 και  Παπαμαρίνου Μαρίας ΠΕ70, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την πραγματοποίηση των αμοιβαίων μεταθέσεων. 
  • 4ο  Θέμα: Aναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας εκπαιδευτικού που ανήκει οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της συναδέλφισσας Κουσουνή Δέσποινας ΠΕ60, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής της (24/5/2018).
  • 5o Θέμα: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, των συναδέλφων που επιστρέφουν από μακροχρόνια άδεια, να γίνει στην οργανική τους θέση ή στη θέση που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
  • 7o Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δε συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.


                                            Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                     Μπέλλος Σταύρος      Καρανικόλας Θωμάς          


Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Μεταθέσεις- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. ΚαστοριάςΘέμα: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς (5/2018)

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
     Σας ενημερώνουμε πως σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου 2018 , συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά  στο ΠΥΣΠΕ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι μεταθέσεις – τοποθέτηση των εκπαιδευτικών:
·         Μπουτσιάδης Νικόλαος ΠΕ70 από το 1ο Δημ. Σχ. Άργους Ορεστικού στο Δημ. Σχ. Μεσοποταμίας
·         Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ 70 από το Δημ. Σχ. Δισπηλιού στο 5ο Δημ. Σχ. Καστοριάς
·        Μελιόπουλος Αναστάσιος ΠΕ 70 από το  3ο  Δημ. Σχ. Άργους Ορεστικού στο 1ο Δημ. Σχ.  Άργους Ορεστικού
·         Ματσουλιάδη Χριστίνα ΠΕ 70 από το Δημ. Σχ. Νεστορίου στο Δημ. Σχ. Δισπηλιού
·       Κοκκαλένιου Αφροδίτη ΠΕ 70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής από το 6ο  Δημ. Σχ. Καστοριάς στο 10ο  Δημ. Σχ. Καστοριάς (Τμήμα Ένταξης)  
·         Μανιουδάκη Δήμητρα ΠΕ 70 τοποθετήθηκε στο Δημ. Σχ. Διποταμίας
     Εξακολουθούν να παραμένουν τα κάτωθι οργανικά κενά, τα οποία θα δοθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019, μόνο όμως για τις οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς και σε καμία περίπτωση ως οργανικά κενά από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
                  


  ΚΕΝΑ  ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
           ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΝΑ
3ο  Δημ. Σχ. Άργους Ορεστικού
    1
Δημ. Σχ. Νεστορίου
    1

 


       

       ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: (00)
       ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: (00) 
       ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:  (00)
     ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Μία (01),  με την επισήμανση ότι η συγκεκριμένη οργανική θέση δεν αφορά σχολική μονάδα (από μετάταξη, υφίσταται όμως η οργανική χωρίς να έχει κατανεμηθεί σε συγκεκριμένο σχολείο).
       ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Μία (01),  με την επισήμανση ότι η συγκεκριμένη οργανική θέση δεν αφορά σχολική μονάδα (από μετάταξη, υφίσταται όμως η οργανική χωρίς να έχει κατανεμηθεί σε συγκεκριμένο σχολείο
       ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: (00)
       ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Έντεκα (11)
     Επισημαίνεται πως οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα από σήμερα 8/5/18 μέχρι 10/5/18  να εκφράσουν με αίτηση τις αντιρρήσεις τους ειδάλλως το ΠΥΣΠΕ σε νέα συνεδρίασή του θα οριστικοποιήσει τα ανωτέρω.
3. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

 

                                            Οι αιρετοί  της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Μπέλλος Σταύρος          Καρανικόλας Θωμάς