"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως την Τρίτη 13 Μαρτίου 2019, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Δεν επικυρώθηκε τελικά το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης καθώς πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις.
 • 2ο Θέμα: Aναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας εκπαιδευτικού που ανήκει οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του συναδέλφου Γιώργου Μπεροπούλη, καθώς καλύπτονται όλες οι, εκ του νόμου, προϋποθέσεις.
 • 3ο   Θέμα: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο εργασίας, αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019».
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων, που κατατέθηκαν από τις αναπληρώτριες συναδέλφισσες Μελιοπούλου Κωνσταντίνα και Πανάτσα Βασιλική (δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι), καθώς καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται.
 • 4ο Θέμα: «Πίνακας προσδιορισμού οργανικής σύνθεσης προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή».
Προσδιορίστηκε ο πίνακας οργανικής σύνθεσης του προσωπικού Π.Ε. Καστοριάς για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή ως εξής:
                                                ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ +
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
4
3
-1
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
16
24
+8
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
2
2
0
ΠΕ08
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
0
0
0
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21
26
+5
ΠΕ86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
9
8
-1
ΠΕ79
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13
2
-11
ΠΕ91
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
0
0
ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
73
72
-1
ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
255
255
0

                                                                ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ +
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
1
0
ΠΕ23
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
0
-1
ΠΕ26
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
1
0
ΠΕ30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
1
0
ΔΕ1
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ.
1
1
0
ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
2
0
-2
ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
26
9
-17

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει πως τα οργανικά κενά, βάσει των οποίων θα γίνουν οι επερχόμενες μεταθέσεις, είναι:
1.       Στη Γενική: 1 κενό ΠΕ05 Γαλλικής, 1 κενό ΠΕ86 Πληροφορικής, 11 κενά ΠΕ79 Μουσικής και 1 κενό ΠΕ60 Νηπιαγωγοί και
2.       Στην Ειδική: 1 κενό ΠΕ23 Ψυχολόγων, 2 κενά ΠΕ60 Νηπιαγωγοί (1 κενό στο Ειδικό και 1 στο Τ.Ε. Μεσοποταμίας) και 17 κενά ΠΕ70 (5 στο Ειδικό και 12 σε Τ.Ε.).
 • 5ο   Θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό που προσελήφθη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019».
Δεν εγκρίθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, που υπηρετεί στη Δ.Π.Ε. Καστοριάς, διότι δεν είχαν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σύμβαση εργασίας). Θα εγκριθεί αμέσως μόλις η ενδιαφερόμενη το καταθέσει στην υπηρεσία.
 • 6ο   Θέμα: «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού που υπηρετεί με διάθεση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως προς το 3ο Δ.Σ Άργους Ορεστικού.
Τροποποιήθηκε η διάθεση της συναδέλφισσας Βασιλικής Μιρκοπούλου και δε θα χρειαστεί να καλύψει τις έξι ώρες που είχε διατεθεί στο 3ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού.
 • 7ο Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθηκαν στην Δ.Π.Ε. Καστοριάς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019.
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ως εξής:
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΤΗ
ΜΗΝΕΣ
ΜΕΡΕΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΕ60ΕΑΕ
0
2
0
ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
2
10
15
ΠΕΣΧΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΕ08
1
5
4
ΘΑΣΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ60
3
2
12
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ07
2
6
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ07
2
8
12

·         8ο  Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.


                                                          Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                                      Μπέλλος Σταύρος     Καρανικόλας Θωμάς          

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕΣυναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
 • 2ο Θέμα: Τροποποίηση   προσωρινής   τοποθέτησης     και   διάθεσης   αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ91.01 Θεατρικής Αγωγής που προσελήφθη κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2018-2019 στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, λόγω  άδειας κυήσεως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, αποφασίστηκε να μη γίνει καμία τροποποίηση στην τοποθέτηση του συνάδελφου εκπαιδευτικού ΠΕ91, καθώς θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα πολλών σχολικών μονάδων και να περιμένουμε μέχρι, το αργότερο, 15/2, μήπως και  σταλεί κάποιος επιπλέον αναπληρωτής/τρια θεατρολόγος, για να καλυφθεί εξ ολοκλήρου και με τον καλύτερο τρόπο, το κενό που έχει δημιουργηθεί. Βέβαια εδώ προκύπτουν δύο  ερωτήματα: 1. Γιατί η Δ.Π.Ε. Καστοριάς δε ζήτησε έγκαιρα αναπληρωτή/τρια ΠΕ91, αφού ήταν γνωστό στη Διεύθυνση από τον Δεκέμβριο, πως θα προκύψει αυτό το κενό; 2. Αφού ο πρόεδρος επιθυμούσε  να μην γίνει καμία τροποποίηση της τοποθέτησης και της διάθεσης του αναπληρωτή συναδέλφου ΠΕ91, για ποιο λόγο συγκάλεσε το Συμβούλιο με μοναδικό θέμα «την τροποποίηση της τοποθέτησης και διάθεσης του αναπληρωτή ΠΕ91;» Μύλος…
Στη συνέχεια, προκειμένου να υποστηριχθούν τα σχολεία και να μην υπάρξει αναστάτωση, προτάθηκε να καλυφθούν οι σχολικές μονάδες (όπου έχει δημιουργηθεί κενό), προσωρινά, από τον συνάδελφο αναπληρωτή ΠΕ70, που προσφάτως, την Παρασκευή 1/2, έκανε ανάληψη υπηρεσίας. Παρόλο που όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ ήταν θετικά με αυτή την πρόταση, ο διευθυντής, έκανε χρήση του δικαιώματος του να τοποθετήσει με δική του απόφαση τους αναπληρωτές, όπως εκείνος έκρινε, χωρίς να λάβει υπόψη του την άποψη των μελών του ΠΥΣΠΕ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σας ενημερώσω πως στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκε ο συνάδελφος αναπληρωτής, το κενό υφίσταται μόνο για τέσσερις μέρες, καθώς η συναδέλφισσα που κατέχει οργανική θέση σ’ αυτό το σχολείο, επιστρέφει, τη Δευτέρα 11/2. Όταν λοιπόν τα μέλη του συμβουλίου  ενημέρωσαν τον πρόεδρο για αυτή την παράμετρο, προσπαθώντας να υποστηρίξει την επιλογή του, είπε πως «η συναδέλφισσα δεν μπορεί να επιστρέψει στην οργανική της, επειδή είχε κριθεί υπεράριθμη και πως τώρα είναι αποσπασμένη στην… οργανική της». Είναι γνωστό πως η άγνοια, όταν συνοδεύεται από εμπάθεια, εκθέτει ανεπανόρθωτα.
Η ουσία είναι πως για άλλη μια φορά  δε δίνεται λύση σε ζητήματα που προκύπτουν – και πάντα θα προκύπτουν-, στα σχολεία, ενώ και πάλι γίνεται κακή χρήση της εξουσίας που απορρέει «εκ της θέσεως».  
·         3ο  Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.


                        Ο αιρετός της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                              Μπέλλος Σταύρος               


Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Διεκδίκηση των αναδρομικών


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε από την ΑΔΕΔΥ και μετά από ερωτήσεις σας, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
1.       Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣΤ’ τμήματος του ΣτΕ, η αντισυνταγματικότητα της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, αφορά όλους τους Δ.Υ. του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2.       Γι’ αυτό και μπορούν  να ασκήσουν αγωγές όλοι  οι Δ.Υ. και να διεκδικήσουν τα καταργημένα επιδόματα.
3.       Όσοι ασκήσουν αγωγές πριν την δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, μπορούν να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους και αναδρομικά, ενώ αντίθετα όσοι ασκήσουν αγωγές μετά τη δημοσίευση, δε μπορούν να εγείρουν αξιώσεις για το χρονικό διάστημα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης (αυτό έχει συμβεί κατ' εξαίρεση του κανόνα περί αναδρομικότητας, σε υποθέσεις με έντονο δημοσιονομικό ενδιαφέρον που αφορούν αόριστο κύκλο προσώπων).
4.       Δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος να γίνουν αγωγές μέχρι 31/1/2019. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε τη συζήτηση της υπόθεσης στην Ολομέλεια, στις 1/2/2019.
5.       Εφόσον γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια και η υπόθεση εξελιχθεί θετικά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ασκήσουν αγωγές, μέχρι (το αργότερο) τα τέλη του Μάρτη, διάστημα που θεωρείται ασφαλές καθώς, συνήθως, απαιτούνται  τουλάχιστον δύο μήνες για να δημοσιευθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
6.       Προσοχή: για την αναδρομική διεκδίκηση, δεν καλυπτόμαστε από την απλή υποβολή της αίτησης για διακοπή της παραγραφή.  
Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τα συνδικαλιστικά μας όργανα και πιστεύουμε πως θα έχουμε άμεση και γρήγορη ενημέρωση, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών.

Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://adedy.gr/epistoli-anadromika-gnomotisi-21012019/

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΕνημέρωσηΣυναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε (αναβλήθηκε για αύριο 11/12/2018, στις 12:30), διότι απουσίαζε ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ.
Συγκεκριμένα: για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του ΠΥΣΠΕ, ενώ ο ίδιος «φροντίζει» να μην παρίσταται!!!, φέρνοντας σε δύσκολη θέση ακόμη και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, καθώς κανείς δεν μπορούσε να μας εξηγήσει τον λόγο της απουσίας του προέδρου του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οι, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, καθώς ΔΕΝ υπάρχει προηγούμενο, σε όλη την Ελλάδα, πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ να συγκαλεί συνεδρίαση και εκείνος να μην επιθυμεί να συμμετέχει. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά και πέρα από κάθε αμφιβολία, ποια είναι η διοικητική κουλτούρα ορισμένων, καθώς και η άποψή τους για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

                                                                                                Μπέλλος Σταύρος
                                                                                       Αιρετός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Ευχαριστήρια επιστολή          Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
         Την Τετάρτη στις 7 του Νοέμβρη στις εκλογές για  τα αιρετά μέλη, εκπροσώπους μας,  στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, με την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και τη στήριξη που μας προσφέρατε, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 163 ψήφους. Εκλέχτηκαν αιρετοί ο Μπέλλος Σταύρος (τακτικός) και ο Καρανικόλας Θωμάς (αναπληρωματικός).
     Ως υποψήφιοι της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ευχαριστούμε ιδιαίτερα  όλες και όλους εσάς, που μας εκτιμήσατε, μας πιστέψατε  και μας δώσατε για μιαν ακόμη φορά τη δυνατότητα να σας εκπροσωπήσουμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Δώσαμε έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα έχοντας απέναντί μας «ανίερες» συμμαχίες και δοσοληψίες, λασπολογία και κατασυκοφάντηση από υποψηφίους συγκεκριμένου ψηφοδελτίου. Τα αφήνουμε αυτά στην κρίση όλων των συναδέλφων και συνεχίζουμε.
       Πιστεύουμε ακράδαντα ότι  οι αιρετοί  θα πρέπει να είναι  η φωνή όλων των συναδέλφων  μέσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που θα ενημερώνονται για τα προβλήματα,  κάνοντας επισκέψεις στα σχολεία,  που θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν όλες-ους μας, σε σχέση με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά παράλληλα θα τολμούν  να διαφοροποιηθούν  και να συγκρουστούν , όταν χρειαστεί να υπερασπιστούν  το δίκιο, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια.
Οι υποψήφιοι της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1. ΑΡΒΑΝΙΤOY ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
6. ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
7. ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΝΤΑΡΝΤΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
9. ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΝΑ
11. ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ
14. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ΚαστοριάςΣυναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως σήμερα Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
 • 2ο  Θέμα: Πρόταση τοποθέτησης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Προτείνεται να τοποθετηθούν ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων οι παρακάτω συνάδελφοι, ως εξής:
ü  3ο Δ. Σ. Άργους Ορεστικού: Μπελονάκη Αφροδίτη
ü  4ο Δ. Σ. Άργους Ορεστικού: Σταυρόπουλος Στέργιος
ü  4ο Δ. Σ. Καστοριάς: Καζταρίδου Αλίκη
Ευχόμαστε στους συναδέλφους καλή και δημιουργική θητεία!!!
·                   3ο  Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.


                                    Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                Μπέλλος Σταύρος      Καρανικόλας Θωμάς          


Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια          Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
         Αύριο, Τετάρτη  7 του Νοέμβρη καλούμαστε να εκλέξουμε τα αιρετά μέλη, αντιπροσώπους μας,  στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι ένας  σημαντικός δημοκρατικός θεσμός στον κλάδο μας , καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να εκλέξουμε, αυτούς-ές,  που θα μας εκπροσωπήσουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και θα υπερασπιστούν  τα δικαιώματά μας  σ’ αυτά.  Είναι φανερό πως ο θεσμός των αιρετών  είναι μια σημαντική  κατάκτηση του κλάδου μας,  γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία αυτή.
        Ως  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  σας διαβεβαιώνουμε ότι ο ή η αιρετός θα είναι  η φωνή όλων των συναδέλφων  μέσα στα υπηρεσιακά Συμβούλια, που θα ενημερώνεται για τα προβλήματα,  κάνοντας επισκέψεις στα σχολεία,  που θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν όλους μας, σε σχέση με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αλλά παράλληλα θα τολμά να διαφοροποιηθεί και να συγκρουστεί, όταν χρειαστεί να υπερασπιστεί το δίκιο, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια.
       Συμμετέχουμε στις επερχόμενες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για το ΠΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΠΕ με τις παρακάτω υποψηφιότητες:
       ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
     ΓΙΑ ΤΟ  ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  1. ΑΡΒΑΝΙΤOY ΓΕΩΡΓΙΑ
  2. ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
  5. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  6. ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
  7. ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  8. ΝΤΑΡΝΤΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
  9. ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΝΑ
11. ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ
14. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   2. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
   3. ΚΥΔΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
   4. ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
   5. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   6. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
   7. ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
   8. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ