"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ενημέρωση για τη διημερίδα της ΔΟΕ για την ΕΑΕ, στον Βόλο


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στο διήμερο 19&20 Μαΐου, στο Βόλο, η ΔΟΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ συνδιοργάνωσαν τη διημερίδα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: προκλήσεις- εξελίξεις- προοπτικές. Βιώνοντας τη διάλυση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης διαμορφώνουμε τις προτάσεις για το αύριο».
Αντιλαμβάνεστε πως είναι αδύνατο σε μία τέτοια ενημέρωση, να παρουσιαστούν όλα όσα ελέχθησαν σε ένα συνέδριο που η διάρκειά του ξεπέρασε τις δέκα ώρες.  
 Θα προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε ορισμένες μόνο από τις θέσεις που ακούστηκαν από τους κ.κ.  Βουβουγυιό, Λολίτσα και Βλάχο και στη συνέχεια θα περιγράψουμε μόνο το σκοπό της εισήγησης του κάθε πανεπιστημιακού ομιλητή.
 Δ.  Βουβουγυιός (Πρόεδρος ΠΤΕΑ Παν/μίου Βόλου)
- Το πτυχίο που δίνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, να αποτελούν εργαλεία δουλειάς δηλαδή να κατοχυρώνουν εργασιακά δικαιώματα.
- Υπερασπίστηκε την αναγκαιότητα της ύπαρξης των ΠΤΕΑ, των οποίων οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
- Αποκάλυψε πως η επόμενη συνάντηση των προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων θα γίνει με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ΕΑΕ.
Κ. Λολίτσας (Πρόεδρος του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)
Ανέφερε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην ΕΑΕ επικεντρώνοντας κυρίως στα παρακάτω:
-          Απουσία μόνιμου προσωπικού.
-          Ποτέ δεν έγινε διαγωνισμός ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ.
-          Πολλές δομές της ΕΑ είναι ακατάλληλες.
-          Σχεδόν ανύπαρκτα τα Ολοήμερα Σχολεία ΕΑ.
-          Πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση των δομών των Ειδικών Σχολείων.
-          Απουσία αναλυτικών προγραμμάτων. Ξεπερασμένα όσα υπάρχουν.
-          Έχουν αφεθεί  στην τύχη τους οι υποστηρικτικές δομές, όπως τα ΚΕΔΔΥ.
-          Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε όρους όπως συμπερίληψη, συνεκπαίδευση κ. ά.
Φ. Βλάχος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
- Σκοπός της εισήγησης του ήταν να παρουσιάσει την πορεία της ΕΑ στη χώρα μας, αλλά και τα ζητούμενα για το μέλλον.
- Εξέφρασε την άποψη πως είναι αναγκαιότητα η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων των τμημάτων της ΕΑ.
- Υποστήριξε πως η ΕΑ είναι ένας τομέας που γίνονται πειραματισμοί, προκειμένου να γίνουν αλλαγές συνολικά στην εκπαίδευση.
- Έκανε τη διαπίστωση πως από το 1998 την ΕΑΕ την απασχολούν τα ίδια ακριβώς ζητούμενα.
- Αφού έγινε αναφορά στο παρελθόν της ΕΑΕ στην Ελλάδα, υποστήριξε (στο παρόν) πως την τελευταία επταετία οι δομές της ΕΑΕ δέχθηκαν πολλές τροποποιητικές νομικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιταγών.
- Τα ζητούμενα για το μέλλον:
Α. Να υλοποιηθούν οι νομοθετικές προβλέψεις για «παροχή ίσων ευκαιριών, για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, την οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και την κοινωνική ένταξη…»
Β. Να μην υπάρχουν κομματικές αντεγκλήσεις.
Γ. Να υπάρξει αναβάθμιση της ΕΑΕ με ενταξιακό προσανατολισμό.
Δ. Ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης.
Ε. Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών.
ΣΤ. Αναγνώριση και εφαρμογή των εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας.
Ζ. Αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, ώστε να αποτελέσει φορέα υποστήριξης.
Η. Αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού που αναλαμβάνει την υποστήριξη.
Θ. Παρακολούθηση τετραετών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην ΕΑΕ.
- Τέλος ο κ. Βλάχος έκανε και  κάποιες προτάσεις:
Α. Να γίνουν μόνιμοι διορισμοί.
Β. Να εναρμονιστεί η νομοθεσία της ΕΑ με αυτή της γενικής αγωγής.
Γ. Να γίνονται οι προσλήψεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και όχι από το ΕΣΠΑ.
Δ. Να υπάρξει καλύτερος τρόπος διάγνωσης.
Ε. Να είναι δεσμευτική η διάγνωση των ΚΕΔΔΥ.
ΣΤ. Ενεργή ένταξη του γονέα στη διαδικασία διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών.
Ζ. Προώθηση της ένταξης των μαθητών ΕΑΕ στη γενική παιδεία.
Η. Να γίνεται πρώιμη παρέμβαση.
Θ. Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.

Σ. Τζιβινίκου ( Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να αποσαφηνιστούν έννοιες όπως ενταξιακή εκπαίδευση, πρώιμη παρέμβαση, παράλληλη στήριξη, διαγνωστικοί φορείς και υπηρεσίες και να τις εντάξει σε ένα πλαίσιο/ μοντέλο εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σ. Σούλης (Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να αναφερθεί στο θεσμοθετημένο δικαίωμα για καθολική ένταξη των ατόμων με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι αλλά και τις νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και προβάλλουν πλέον επιτακτική την ανάγκη, το σχολείο της γειτονιάς να μετασχηματιστεί σε ένα Σχολείο για Όλους.
Ι. Αγαλιώτης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να επισημάνει την διάκριση των αποφοίτων των ΠΤΕΑ από εκείνους  με μεταπτυχιακούς  τίτλους σπουδών και να αναδείξει τη δυνατότητα οι ειδικοί παιδαγωγοί να αναδειχθούν και να εξελιχθούν σε «συντονιστές εκπαιδευτικής συμπερίληψης». (Ο συντονιστής εκπαιδευτικής συμπερίληψης οργανώνει την υλοποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές ανάγκες, σε όλες τις τάξεις του σχολείου στο οποίο ανήκει, συνεργαζόμενος με κάθε μεμονωμένο εκπαιδευτικό, χωρίς να έχει τη ευθύνη ενός τμήματος ή να βρίσκεται μόνιμα σε έναν χώρο.)
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ομολογουμένως πρόκειται για μια άκρως επιτυχημένη διημερίδα, στην οποία για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσοι πολλοί φορείς και συλλογικότητες, που διαλεκτικά συζήτησαν πάνω στα σοβαρά ζητήματα της ΕΑΕ (έστω και τόσο καθυστερημένα!!!).
Πέρα από τις εισηγήσεις σπουδαίων πανεπιστημιακών της ΕΑΕ, ξεχώρισε η κορυφαία, κατά την άποψή μας, στιγμή της στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συλλογικότητες (ΣΑΤΕΑ, ΕΝΑΛΕΑ, ΠΕΣΕΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ.ά.) ρωτούνταν και δίνανε η καθεμιά τη δική της άποψη, για θέματα που απασχολούν την ΕΑΕ.
Είναι αυτονόητο πως ακούστηκαν πολλές και  σημαντικές θέσεις, σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές, από ανθρώπους πολύ ειδικούς στα θέματα της ΕΑΕ, ανθρώπους που το κύρος και οι γνώσεις  τους, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Πιστεύουμε (και ελπίζουμε) πως η φαρέτρα της ΔΟΕ «γέμισε» με όπλα και στο συνέδριο του Ιουνίου να αξιοποιηθούν καταλλήλως.

                                                                                                Μπέλλος Σταύρος

                                                                                       Αιρετός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου