"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς (5/2017)


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως την  Τρίτη 2/5/2017,  συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς, παίρνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε, χωρίς καμία διόρθωση, το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Στη συνεδρίαση έγινε η σχετική προεργασία και αποφασίστηκε να προχωρήσει στον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων, μετά και την αποστολή- ανακοίνωση της μεταβολής σχολικών μονάδων, εκ μέρους του Υπουργείου.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών.
Α. Αποφασίστηκε η αναγνώριση των προϋπηρεσιών για βαθμολογική εξέλιξη των παρακάτω συναδέλφων, επειδή πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου:
- Μουτιάδου Κλειώς
- Παπαδοπούλου Γλυκερίας
- Φιλιάδου Κωνσταντίνας
Β. Επίσης αποφασίστηκε να παραπεμφθούν όλες οι άλλες αιτήσεις σε επόμενο υπηρεσιακό συμβούλιο, αφού πρώτα ζητηθούν κατά περίπτωση τα περαιτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον νόμο, ώστε να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί κατά το μέτρο του δυνατού ο φάκελος κάθε εκπαιδευτικού.
4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

                                                          Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.

                                                               Μπέλλος Σταύρος                 Καρανικόλας Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου