"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς (3η )Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
  • 2ο  Θέμα: Aναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του συνάδελφου Ηλιάδη Νικόλαου, καθώς πληρούνταν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις.
  • 3ο Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στη ΔΠΕ Καστοριάς.
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των αναπληρωτών συναδέλφων/σσών, που κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Μουτσία Ελπινίκη
ΠΕ 70,50
00-06-17
Λέτσιου Ευαγγελία
ΠΕ 70
02-03-10
Σαρρή Φρειδερίκη
ΠΕ 70
02-04-07
Τζώτζης Ιωάννης
ΠΕ 70
02-08-18

  • 4o Θέμα: Χορήγηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, στις συναδέλφισσες  Λυκομήτρου Σόνια και Μέλα Ελευθερία, καθώς συντρέχανε όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

  • 5o Θέμα: Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.
Η συναδέλφισσα Μουτσία Ελπινίκη ΠΕ70,50 διατέθηκε στο 4ο Δ.Σ. Καστοριάς, για 12 ώρες.
  • 6o Θέμα: Καταστροφή εκλογικού υλικού εκλογών αιρετών μελών του έτους.
Αποφασίστηκε η καταστροφή των πρωτότυπων πρακτικών, φακέλων και ψηφοδελτίων των εκλογών αιρετών αντιπροσώπων του έτους 2016, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του ΠΔ 1/2003.
  • 7o Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Προτάθηκε και συμφωνήθηκε να συζητηθεί η κάλυψη του λειτουργικού κενού του 1ου ΔΣ Μανιάκων, που προέκυψε εξαιτίας μακροχρόνιας άδειας. Κατά την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ υποστήριξε πως δεν «υπάρχουν περιθώρια» και πως το σχολείο θα έπρεπε να καλύψει το κενό «εσωτερικά», κάνοντας χρήση των ωρών της ενισχυτικής. Ήταν ανένδοτος ακόμα και όταν του επισημάναμε πως οι σκόρπιες ώρες, δε συμπληρώνουν έναν δάσκαλο. Επέμενε σε λογιστικές λογικές, παρόλο που επισημάνθηκε πως το κενό είναι σε τμήμα Α’ τάξης και για παιδαγωγικούς λόγους έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Αφού εξέθεσε αναλυτικότατα τις απόψεις του και πριν τοποθετηθούν συνολικά τα μέλη του ΠΥΣΠΕ, προέβη στην πρωτοφανή ενέργεια να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση για «λόγους υγείας»(!!!), προκειμένου να μην καταλήξει το συμβούλιο σε κάποια άλλη λύση που πιθανόν να μην ήταν αυτή που εισηγούνταν. Έτσι το συμβούλιο οδηγήθηκε σε αδιέξοδο καθώς δε μπορούσε να λάβει απόφαση αφού σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 9 του 2690/1999 «Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση τους».


                                  Ο αιρετός της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                               Μπέλλος Σταύρος                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου