"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε πως την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • 1ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
  • 2ο  Θέμα: Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού.
Εξετάστηκε η αίτηση της συναδέλφισσας Τσιλίδου Ελισάβετ, με την οποία ζητούσε, επί της διαδικασίας επιλογής Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, να προσμετρηθούν επιπλέον μόρια για προγράμματα επιμόρφωσης που είχε παρακολουθήσει. Το ΠΥΣΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κατά πλειοψηφία, έκανε δεκτό το αίτημα της συναδέλφισσας και αποφάσισε την ανάρτηση νέου αξιολογικού πίνακα.
  • 3ο Θέμα: Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς
Έγιναν δεκτές  οι αιτήσεις για  αμοιβαία μετάθεση μεταξύ των συναδελφισσών Μήσσιου Ελένης ΠΕ70 και  Παπαμαρίνου Μαρίας ΠΕ70, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την πραγματοποίηση των αμοιβαίων μεταθέσεων. 
  • 4ο  Θέμα: Aναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο εργασίας εκπαιδευτικού που ανήκει οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.
Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της συναδέλφισσας Κουσουνή Δέσποινας ΠΕ60, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής της (24/5/2018).
  • 5o Θέμα: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, των συναδέλφων που επιστρέφουν από μακροχρόνια άδεια, να γίνει στην οργανική τους θέση ή στη θέση που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
  • 7o Θέμα: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί.
Δεν προτάθηκε και δε συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.


                                            Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                     Μπέλλος Σταύρος      Καρανικόλας Θωμάς          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου