"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Λειτουργικά κενά Π.Ε. Καστοριάς

       

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

       Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2017, συνεδρίασε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Καστοριάς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Επικυρώθηκε χωρίς καμία διόρθωση το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Προσδιορισμός λειτουργικών κενών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
 Το ΠΥΣΠΕ Καστοριάς προχώρησε στον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών για τις σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς, με βάση τις δηλώσεις (αριθμό τμημάτων και προσωπικού) των Δ/ντών των Δημ. Σχολείων της Δ/νσης Π. Ε. Καστοριάς και αυτά είναι τα εξής:

                                         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ : - 2
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ : - 3
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ : - 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ : - 10
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ : - 7
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : -3
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ : - 5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις υπόλοιπες ειδικότητες δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά ούτε λειτουργικά πλεονάσματα. Αν χρειαστεί, σε κάποιες ειδικότητες, μπορεί η Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  ΤΑ ΚΕΝΑ.

                                            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ : - 18
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ : - 2
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ : - 1
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ : - 1

3. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί
Δεν προτάθηκε και δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα.

                                           Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.                                             Μπέλλος Σταύρος                 Καρανικόλας Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου